De haalbaarheid van project Lange Wemen wordt op dit moment nader onderzocht door de diverse projectpartners. Graag informeren wij u te zijner tijd via deze website over het vervolg van dit mooie project. Mocht u vooruitlopend hierop vragen hebben, dan kan u contact opnemen met ons via info@amred.nl of 030-2817300.

Informatie over de bouw van het nieuwe stadskantoor van de gemeente en de aanleg van de openbare ruimte treft u aan op www.hengelo.nl